Prawnik Piotr Mikołajczak - Zakres usług

Kancelaria udziela porad prawnych oraz świadczy kompleksowe usługi z zakresu:

 • PRAWA KARNEGO I PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO:
  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, jako oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego, w postępowaniu sądowym, we wszystkich instancjach,
  • obrona i reprezentowanie osób w sprawach prywatno-skargowych,
  • obrona i reprezentowanie osób w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie nieletnich w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego, ułaskawienie.
 • Prawnik Piła
 • PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO:
  • rozwód, separacja,
  • alimenty, zaspokojenie potrzeb rodziny
  • władza rodzicielska.
 • PRAWA CYWILNEGO:
  • dochodzenie należności, odszkodowań i zadośćuczynienia,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • ziesienie współwłasności, podział majątku, odwołanie darowizny.
 • PRAWA SPADKOWEGO:
  • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.

W ramach prowadzonej działalności, kancelaria ściśle współpracuje z kancelarią Jakuba Mikołajczaka z siedzibą w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich 63 – tel. 504 190 406, koncentrującej się na szczególnych gałęziach prawa, w tym prawa medycznego, prawa budowlanego, prawa łowieckiego, prawa bankowego.